Mobila undersökningar

panoramapanel_mobil_2

panoramapanel_mobil_1

opinionapp-icon

Med OpinionAPP för din mobil kan man svara på undersökningar när som helst, var som helst!

Hur funkar det?

OpinionAPP letar efter undersökningspaneler som du hör till och presenterar dem i en app med en realtids -lista över tillgängliga undersökningar. Du får betalt för ditt deltagandet precis som om du skulle svara på enkäten via e-post.

Om du är inte redan medlem på panoramapanel.se så får du först registrera dig och sen logga in på appen.

Support för OpinionAPP