Frågor och svar

Vad händer med mina personliga uppgifter efter att jag registrerat mig?
Dina personliga uppgifter behandlas i likhet med personuppgiftslagen (PUL) och lämnas inte ut till någon extern källa.

Varför får jag ibland inte svara på mer än ett par frågor? Vad är screenout?
Vissa undersökningar är riktade till en viss målgrupp och inleds med ett antal frågor (screenout-frågor) för att urskilja om du passar in på målgruppen. Om du inte tillhör den målgrupp som efterfrågas avslutas enkäten efter att du svarat på dessa frågor.

Hur behandlas de svar jag gett på en undersökning?
Alla svar behandlas med stor sekretess. Du är fullständigt anonym i undersökningen och resultaten av enkäten används endast i sammanställd form.

När jag klickar på länken står det att undersökningen är stängd. Varför då?
Av erfarenhet vet vi att alla inte har tid eller möjlighet att svara på de undersökningar vi skickar ut. Därför skickas enkäten ut till en större mängd personer och avslutas när önskat antal svar inkommit. Därefter kan inga fler panelister svara på undersökningen.

Hur många undersökningar får jag skickat till mig?
Antalet undersökningar du får varierar beroende på vem du är och vilka personliga inställningar du har gjort. Under fliken ”Profil” -> ”Inställningar” på ditt personliga konto kan du se hur många undersökningar du har valt att få skickade till dig. Klick på pilen bredvid ”Optimal undersökningsfrekvens” för att ändra frekvensen.

Hur svarar jag på undersökningar?
Du får undersökningar skickade till dig via mejl med en länk som du klickar på för att komma till undersökningen. Enkäten öppnas i ett separat fönster och du kan påbörja och avsluta undersökningen när du själv har tid.

Varför har jag inte fått mina pengar?
Från den stund du väljer att betala ut pengar från ditt konto kan det dröja en tid innan betalningen verkligen genomförs. Du ser hela tiden status på din utbetalning på ditt personliga konto.

Vad kan jag göra för mina intjänade pengar?
Det finns flera alternativ. Du kan exemplevis skänka pengar till de hjälporganisationer vi samarbetar med eller ta ut pengarna till ditt egna PayPal-konto. Läs om alla alternativ under ”Ersättning”.

Hur får jag ut ersättningen från mitt personliga konto?
Logga in på ditt personliga konto under ”Logga in” och tryck på knappen ”Belöningar”. Följ anvisningarna som visas på din skärm.

Hur mycket får jag i ersättning för en undersökning?
Ersättningen beror på enkätens längd och varierar därför. Om du inte passar in på urvalet för en specifik undersökning kan du i vissa fall ändå erhålla viss ersättning för din tid.

Hur går jag ur panoramapanel.se?
Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap i panoramapanel.se. Du gör detta genom att logga in på ditt personliga konto under ”Logga in” och där klicka på ”Profil” –> ”Avsluta konto”.

Var kan jag justera mina personliga uppgifter?
Du kan justera dina uppgifter genom att logga in på ditt personliga konto under ”Logga in”. Dina personliga uppgifter används för att bestämma vilka undersökningar som ska skickas ut till dig samt till vilket konto utbetalningar av ersättning ska ske.

Jag har glömt mitt användarnamn/lösenord. Hur gör jag?
Genom att klicka på länken ”Glömt ditt lösenord?” under ”Logga in” och fylla i din mejl får du dina inloggningsuppgifter skickade till dig.

Hur går jag med i panoramapanel.se?
Du går med genom att fylla i registreringsformuläret. Att vara med i panoramapanel.se kostar inget och du kan när som helst avsluta det.